Kurz asistent pedagoga

Kvalifikační kurz Studium pro asistenty pedagoga 

Letní kurzy 2018: 10.-12.8., 24.-26.8. 15. a 16.9.
Podzimní kurzy 2018: 20. a 21.10., 3. a 4.11., 24. a 25.11., 1. a 2.12.
Zimní kurzy 2019: 12. a 13.1., 26. a 27.1., 23. a 24.2., 2. a 3. 3.
Jarní kurzy 2019: 4. a 5.5., 18. a 19.5., 22. a 23. 6., 29. a 30.6.

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost), akreditovaný MŠMT pod č. j.: MSMT–765/2018-2-192

 • místo konání kurzu: Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE (Komenského 616, Vrchlabí)
 • celková doba kurzu: 120 hodin (80 hodin teoretická část, 40 hodin praxe)
 • cena kurzu: 8 500,- Kč (v ceně jsou zahrnuty veškeré materiály)
 • koordinátor kurzu: PaedDr. Magda Kumprechtová (739 379 290, kumprechtova.skolavrchlabi@diakonie.cz)

Anotace kurzu
Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky).
Kurz je zaměřen na získání kvalifikace asistenta pedagoga.

Cílové kompetence 
Cílem kurzu je poskytnout kvalifikaci k výkonu povolání podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Absolventi tohoto kurzu získávají:

 1. Kvalifikaci asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace - podle § 20, odst. 1, písm. b), d) a f) tohoto zákona (tj. musí mít minimálně SŠ s maturitou).
 2. Kvalifikaci pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (podle § 17, odst. 2, písm. b) tohoto zákona), tj. může vést kroužky, nikoli dělat Pedagoga volného času, který vykonává "komplexní" činnost.
 3. Kvalifikaci vychovatele - podle § 16, odst. 1, písm. c) a e) tohoto zákona; tedy pouze pokud je absolventem nějaké VOŠ či VŠ.

Rozsah kurzu
80 hodin teoretické výuky a závěrečná zkouška včetně obhajoby práce. Povinná praxe 40 hodin není zahrnuta v celkovém rozsahu výuky a zajišťují si ji sami studenti.

Datum konání kurzu

Letní kurzy 2018: 10.-12.8., 24.-26.8. 15. a 16.9.
Podzimní kurzy 2018: 20. a 21.10., 3. a 4.11., 24. a 25.11., 1. a 2.12.
Zimní kurzy 2019: 12. a 13.1., 26. a 27.1., 23. a 24.2., 2. a 3. 3.
Jarní kurzy 2019: 4. a 5.5., 18. a 19.5., 22. a 23. 6., 29. a 30.6.

(dopolední výuka: 9:00 - 10:30, 10:45 - 12:15, odpolední výuka: 13:00 - 14:30, 14:45 - 16:15, 16:30 - 18:00)

Podmínky absolvování kurzu

 • alespoň 75% účast na prezenčních přednáškách
 • vykonání praxe
 • závěrečná práce na stanovené téma ve stanovaném rozsahu a termínu
 • úspěšné složení závěrečné zkoušky

Kurz je určen

 • pro uchazeče se středoškolským vzděláním s maturitou
 • pro uchazeče se základním vzděláním

Přihlášení
Vyplňte on-line přihlášku zde.

Cena kurzu

8 500,- Kč (cena zahrnuje veškeré materiály)

Možnosti úhrady:

 • celkovou částku zašlete na účet 3652019309/0800 před zahájením kurzu (do poznámky uveďte své jméno a příjmení, potvrzení o zaplacení předložte při prezenci)
 • lze uhradit hotově v den zahájení kurzu
 • lze uhradit poměrnou část – 4 500,- Kč v den zahájení kurzu a 4 000,- Kč nejpozději v den závěrečných zkoušek

Po zaplacení Vám bude předán daňový doklad - faktura.

V případě jakýchkoliv nejasností či potíží se obraťte na koordinátorku kurzu:

PaedDr. Magda Kumprechtová:

tel.: 739 379 290
e-mail: kumprechtova.skolavrchlabi@diakonie.cz

Líbí se Vám, jak pracujeme? Podpořte nás!