Netradiční výukové metody

Učíme netradičně! S jakými metodami se mohou žáci při vyučování setkat?

Prvky Montessori pedagogiky

K prvkům Montessori pedagogiky, které při výuce využíváme patří: partnerský přístup, svobodná volba práce, respektování senzitivních období, věková heterogenita, kooperativní výuka, polarizace pozornosti, připravené prostředí, osobnost učitele, láska dítěte, třístupňová výuka, práce s chybou, práce s pochvalou, systém hodnocení.

Snoezelen/relaxační místnost

Snoezelen je multismyslová relaxační místnost nabízející širokou škálu uplatnění, je to specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace, zklidnění a prožití osobní zkušenosti. Zprostředkovává dětem prožitky "tady a teď". Záměrem snoezelenu je stimulovat a rozvíjet smyslové receptory u dětí skrze jejich vlastní prožitky a zkušenosti, rozvíjet verbální i neverbální komunikaci, snoezelen slouží též k posílení schopnosti adaptace a socializace dětí, ke snížení poruch chování, pozornosti, k odbourávání impulzivity a podporuje kognitivní a emocionální složky osobnosti dětí.

Cílem SNOEZELENU je celkové uvolnění dítěte, "kde je vše dovoleno, nikdo nikoho k ničemu nenutí, každý si dělá právě to, co v danou chvíli chce". Je to místo pro radost, odpočinek, relaxaci, klid, sounáležitost, potěšení, sdílení a bezpečí.

VOKS

Je to VÝMĚNNÝ OBRÁZKOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM, který je dobře využitelný ve škole, doma i na veřejnosti, je srozumitelný i nezasvěceným lidem, vysoce motivuje děti učit se tomuto systému komunikace, je velmi rychle osvojitelný, redukuje nevhodné chování a především děti samy jsou iniciátory komunikace, tz. přestávají být závislé na výzvách a pobídkách ostatních. Jedná se o nezbytnou pomůcku pro rozvoj komunikace našich žáků.

Komunikační systém VOKS je určený především pro děti s PAS, ale lze ho využít i u dětí jiných diagnóz s výraznějšími problémy v dorozumívání. Se systémem je možno začít v jakémkoli věku.

 P1090892