Zápis do 1. tříd

5. dubna 2019
Zápis do 1. tříd
5. dubna 2019 - Zápis do 1. tříd

Srdečně Vás zveme na zápis do 1. tříd

zápis do 1. třídy 2019

 

Bližší informace:

 

Informace k zápisu

Povinný zápis se týká dětí, narozených v období od 1. září 2012 do 31. srpna 2013, a dětí, které měly v předešlém školním roce odloženou povinnou školní docházku.

K zápisu je třeba občanský průkaz rodičů, rodný list a zdravotní průkaz dítěte, doporučení školského poradenského zařízení či jiné důležité zdravotní doporučení.

Do přípravného stupně základní školy speciální mohou být zapsány děti, které ve školním roce 2019/2020 dovrší 5 let věku.

Kritéria pro přijímání žáků

Žáci, kteří mají doporučení školského poradenského zařízení k podpůrným opatřením od 3. stupněPři zápisu obdrží zákonný zástupce dítěte registrační číslo, pod nímž bude dítě evidováno během zápisu do 1. třídy. Do 30 dní od konání zápisu do 1. třídy bude dle školského zákona, §183 odst. 2 oznámeno rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Oznámení rozhodnutí o přijetí bude provedeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

 

Odklad povinné školní docházky

Informace o odkladu povinné školní docházky dle školského zákona: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (1. – 30. 4. 2019) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Formulář žádosti bude k dispozici v místě zápisu

K zápisu je nutné se dostavit i s dítětem, které již odklad mělo a u zápisu bylo v loňském roce.

 Zápis ZŠ HK-2

 

 

 

 

 

 

Líbí se Vám, jak pracujeme? Podpořte nás!